- Od 2000. do danas

- Od nejasne ideje za štampu isključivo bilborda do regionalnog lidera OUT OF HOME printa...

- Od jedne masine do jedne, u svetskim razmerama najkompletnije opremljene proizvodnje…

- Od nekolicine zaposlenih i prve obuke do više od stotinu obučenih stručnjaka...

- Od DPC do DPC group-a...

- Idemo dalje...

Kosovska 3, Tel: +381 11 2078 000, Fax: +381 11 2078 001, e-mail:


DPC
Grafoznak
Multivision